Santehnilised tööd

  • Kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide remont ning hooldus
  • Ummistuste likvideerimine
  • Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu
  • Külmunud torude sulatamine
  • Boilerite remont, paigaldus, puhastamine